Logo Teatru Atelier
Deklaracja dostępności     Wersja dostosowana       
Deklaracja dostępności


Spis treści:

 • Status pod względem zgodności
 • Procedura postępowania odwoławczego
 • Teatr Atelier
  • Jak dotrzeć do Teatru Atelier / Można do nas dojechać
  • Informacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu
  • Sala widowiskowa
  • Pierwsze piętro / biuro
  • Klub Atelier
 • Wstęp na imprezy
 • Teatr Atelier online

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację im. Agnieszki Osieckiej dnia 2022-01-10.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-06-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11

  Fundacja im. Agnieszki Osieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.teatratelier.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Status pod względem zgodności

  Strona internetowa spełnia wymagania określone dla podmiotów realizujących zadania publiczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Strona jest dostosowana do osób niedowidzących (kontrast i możliwość powiększenia czcionki).

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  Treści niedostępne:

  nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niedosłyszących i audiodeskrypcję, brakuje części opisów alternatywnych i tytułów do zdjęć i grafik, część dokumentów posiada błędy w warstwie tekstowej, nie mogą być odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

  Sukcesywnie staramy się uzupełniać te braki. Treści są aktualizowane na bieżąco.

  Wyłączenia:

  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ..., e-mail: ...

  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 ...

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Treści do zrobienia:
 • Jak dotrzeć do Teatru Atelier / Można do nas dojechać
 • Informacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu
 • Sala widowiskowa
 • Pierwsze piętro / biuro
 • Klub Atelier
 • Wstęp na imprezy
 • Teatr Atelier online
 • MECENAS TEATRU Patronat Sponsor srebrny
  Lotos logo Sopot logo Srebrny logo
  Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej

  Al. Mamuszki 2
  81-718 Sopot
  e-mail: teatr-atelier@teatratelier.pl
  tel./fax. (058) 550 10 01
  Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej

  NIP 5851467315
  KRS000477093
  konto bankowe
  PL 02 2490 0005 0000 4530 5379 4015


  Dane osobowe
  Zgłoś błąd na stronie
  Mapa strony
  Dla mediów


  (C) Copyright 2021 Teatr Atelier